Գրի՛ր ճիշտ տառը և ստեղծի՛ր համապատասխանություն տրված կենդանատեսակի և նրա կարգաբանական խմբի միջև:
 
Կարգաբանական խումբ
 
Ա. Հոդվածոտանիներ
Բ. Տաքարյուններ
Գ. Անոտանիներ
 
Կենդանի
  
Մեդուզաներ -