Տրված տողում լրացրու այն տարբերակը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:
 
հոդվածոտանիներ → օղակավոր որդեր → երկկենցաղներ → աղեխորշավորներ
 
Պատասխան՝
 
img11.jpg
Աղբյուրները
https://ru-static.z-dn.net/files/dfa/ec3f96e8cd4c5a26ee083ec88c4f1bad.jpg