Ընտրիր, թե նկարում պատկերված օրգանիզմը բազմաբջիջ կենդանիների ո՛ր կարգաբանական խմբերին է պատկանում:
  
12.jpg
 
1.  դասին:
 
2.  տիպին: 
 
3.  կենդանիներին: 
Աղբյուրները
https://naked-science.ru/sites/default/files/field/image/ktokatitmir0.jpg