Վերլուծի՛ր և գրի՛ր ճիշտ պատասխանները՝ հիմք ընդունելով դասակարգումը ըստ կառուցվածքային հիմնական հատկանիշների.
 
ողնաշարավոր կենդանիներ - տաքարյուններ + սառնարյուններ և անողնաշարավոր կենդանիներ - հոդվածոտանիներ + անոտանիներ
 
\(1\)
\(2\)
22.jpg3333.jpg
 
Առաջին նկարում պատկերված բազմաբջիջ կենդանին պատկանում է ին:
 
Պատկանում է  կենդանիներին: 
 
Երկրորդ նկարում պատկերված բազմաբջիջ կենդանին պատկանում է ին:
 
Պատկանում է  կենդանիներին: 
Աղբյուրները
http://roamnewroads.ca/wp-content/uploads/2015/11/shutterstock_110485346.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/163339/b6109e6e-9b4b-4e4c-b068-8131d0c95ab6/s1200