Ուսումնասիրիր պնդումները և որոշիր ճիշտ տեսակետը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
2.jpg
 
Ա. Օղակավոր որդերի արտազատական օրգանները երիկամներն են
Բ. Փափկամարմինները ունեն մարմնի միայն երկկողմ համաչափություն
 
 
Աղբյուրները
https://cs6.pikabu.ru/images/big_size_comm/2014-08_3/14080548193831.png