Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Փափկամարմինների տիպ

Բարդություն միջին

14

Նյութեր ուսուցչի համար