Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է լճախխունջի բերանը:
 
21.jpg
 
Պատասխան՝
 
2Ստանում են մարգարիտներ և կիրառում զարդերի մեջ :
Աղբյուրները
http://www.aula2005.com/html/cn1eso/16invertebradosnoartropodos/caracol4catalamut.jpg