Ընտրիր ճիշտ թիվը:
 
Թվի տեսքով նշի՛ր կարգաբանական այն խումբը, որին պատկանող օրգանիզմները ներկայացված են շուրջ \(90.000\) տեսակով:
 
1. փորոտանիների դաս
2. երկփեղկանիների դաս
3. գլխոտանիների դաս
 
Պատասխան՝
 
4.jpg
Աղբյուրները
http://images.myshared.ru/17/1166874/slide_17.jpg