Յուրաքանչյուր օրինակին համարժեք ընտրիր փափկամարմինների՝ տվյալ օրգան - համակարգին պատկանող կազմավորումները:
 
 
Զ. սերմնարան
Հ. օդատար ուղիներ
Ծ. ոտք
Ն. թքագեղձ
Կ. լյարդ
 
Զ -  համակարգ:
 
Հ - համակարգ: 
 
2000px-Snail_diagram-en_edit1.svg.png
Աղբյուրները
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Snail_diagram-en_edit1.svg/2000px-Snail_diagram-en_edit1.svg.png