Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Փափկամարմինների բազմազանությունը և դասակարգումը Փափկամարմինների բազմազանությունը և դասակարգումը
2. Փափկամարմինների կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները Փափկամարմինների կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Փափկամարմինների հիմնական ներկայացուցիչները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Փափկամարմինների հիմնական ներկայացուցիչները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Փափկամարմինների բազմազանությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Փափկամարմինների բազմազանությունը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
3. Փորոտանիների հիմնական դասերն ու հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Փորոտանիների հիմնական դասերն ու հատկանիշները: Ընտրիր ճիշտ թիվը:
4. Գործառույթներ և կազմավորումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Օրգաններ և օրգան համակարգեր: Կողմնորոշվիր և ընտրիր ճիշտ տարբերակ:
5. Լճախխունջի կենսագործունեության յուրահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Լճախխունջի կենսագործունեության յուրահատկությունները: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը
6. Օղակավոր որդերի և փափկամարմինների համեմատական բնութագիրը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Օղակավոր և տափակ որդերի համեմատական բնութագիրը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը:
7. Լճախխունջի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Լճախխունջի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
8. Փափկամարմինների կառուցվածքն ու բազմազանությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Փափկամարմինների կառուցվածքն ու բազմազանությունը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
9. Փափկամարմինների բազմազանությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Փափկամարմինների բազմազանությունը: Դիտիր, վերլուծիր և նշիր ճիշտ պատասխանները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Փափկամարմինների տիպ 00:08:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ «Փափկամարմինների տիպ» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Փափկամարմինների տիպ 00:13:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ «Փափկամարմինների տիպ» թեմայից
2. Փափկամարմինների տիպ 00:18:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ «Փափկամարմինների տիպ» թեմայից

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը