Տրված յուրաքանչյուր երևույթին համարժեք որոշի՛ր նրան բնորոշ օրգան համակարգը:
 
bio_93.jpg
 
1Բերան -  համակարգ:
 
2Արտաթորող անցքեր - համակարգ: 
 
3Ձվարան - համակարգ: