Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Տափակ որդերի տիպ

Բարդություն միջին

9.5

Նյութեր ուսուցչի համար