Որոշիր տրված տափակ որդի կարգաբանական համարժեք միավորը/միավորները:
 
Գրիր տառերն ըստ օրինակի՝ աբ: Եթե միավորը մեկն է, ապա պարզապես գրիր տառը:
 
ա - միաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն
բ - տափակ որդերի տիպ
գ - ծծող որդերի դաս
դ - ժապավենաձև որդերի դաս
 
Լայն երիզորդ -
 
104.jpg
Աղբյուրները
https://proinfekcii.ru/wp-content/uploads/2017/11/Ploskie-chervi-osobennost-stroenie-vydelitelnaya-sistema-1-e1528453272325.jpg