Նշի՛ր մակաբույծ որդերի այն կարգաբանական խումբը, որին պատկանում է նկարում պատկերված կենդանին:
 
11.jpg
 
Աղբյուրները
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRfaHRkGxbwyOzxv0_PkVfJWXXchNSCXscEC39FYMrx7BHMwTAyA