Գտի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Տափակ որդերին բնորոշ ի՞նչ տիպի օրգան - համակարգ է պատկերված:
 
s4.png
 
Աղբյուրները
http://biouroki.ru/content/page/725/s4.png