Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Տափակ որդերի օրգան - համակարգերը 1Մ.
2. Տափակ որդերի բազմազանությունը 4Մ.
3. Տափակ որդերի կազմավորվածության մակարդակի հատկանիշները 4.5Մ.