Ուսումնասիրիր պնդումները և որոշիր ճիշտ տեսակետը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
00.jpg
 
Ա. Աղեխորշավորների մարմինը կազմում է աղիքային խոռոչի պատը:
Բ. Տափակ որդերի մարմինը կազմում է մաշկամկանային պարկի պատը:
 
 
Աղբյուրները
https://www.metod-kopilka.ru/images/doc/28/22495/img4.jpg