Ավարտիր նախադասությունները.
 
1. Ֆոտոսինթեզը իրականանում է մասնագիտացված օրգանոիդներում՝
 
:
 
1-min-32.jpg
  
2. Խաղողը  բույս է (վայրի, թե՞ մշակովի):
Աղբյուրները
http://ydobreniam.ru/wp-content/uploads/2018/01/1-min-32.jpg