Գրիր այն տարբերակը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:
 
պտերներ → մամուռներ → գետնամուշկեր → ծաղկավոր բույսեր
 
Պատասխան՝