Գրիր՝ բույսերի կարգաբանական ո՞ր խմբին է պատկանում այն օրգանիզմը, որը հանդիսանում է պտեր.
 
Պատասխանի վանդակում գրիր համապատասխան տառը:
 
Ա- ջրիմուռները
Բ - սպորավորներ
Գ - մերկասերմեր
Դ -
 ծածկասերմեր
 
Պատասխան՝