Ընտրիր՝ տրված բույսը ծաղկավորների ո՞ր կարգաբանական խմբերին է պատկանում.
  
1437275727_green.jpg
 
1ին:
 
2 բույսերի ենթաթագավորությանը:
Աղբյուրները
https://storge.pic2.me/cm/2880x1800/684/55a1054348ee8.jpg