Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Ստորակարգ և բարձրակարգ բույսեր 1Մ.
2. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը 4Մ.
3. Բույսերի թագավորության ներկայացուցիչները 3Մ.