Տրված տողում լրացրու այն տարբերակը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը.
 
ցորեն → սոխ → կաղամբ → վարդակակաչ
 
Պատասխան՝
 
hg.jpg