Բերված կենդանի օրգանիզմին համարժեք ընտրիր նրա կարգաբանական պատկանելիությունը:
 
Կարգաբանական միավորներ.
 
Ա - Բակլազգիների ընտանիք
Բ - Կաղամբազգիների ընտանիք
Գ - Շուշանազգիների ընտանիք
Դ - Մորմազգիների ընտանիք
 
Կաղամբը պատկանում է  տառի ներքո նշված կարգաբանական միավորին: