Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Ձկների կարգերը 3Մ.
2. Ձկների կարգաբանությունը 4Մ.
3. Ձկների հիմնական տեսակները 1Մ.