Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ձկների հիմնական տեսակները

Բարդություն հեշտ

1
2. Ձկների բազմազանությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ձկների կարգաբանական խմբերը և անվանակոչումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ձկների կարգերը

Բարդություն միջին

3
5. Ձկների կարգաբանական աստիճանակարգը

Բարդություն միջին

3
6. Ձկների տեսակային բազմազանությունը

Բարդություն միջին

3
7. Ձկների կարգաբանությունը

Բարդություն բարդ

4
8. Ձկների դասերն ու ընտանիքները

Բարդություն բարդ

5
9. Ձկների դասի ներկայացուցիչները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ