Գտիր կենդանի օրգանիզմների կարգաբանական միավորների ճիշտ հերթագայությունը՝ ցածրից բարձր հերթագայությամբ:
 
Պատասխանը մուտքագրիր ըստ տրված նմուշի՝ 2, 1, 3
 
\(1\)-կռճիկայիններ, \(2\)- ձկներ, \(3\)- կատրան, \(4\)- ողնաշարավորներ
 
27.jpg
 
Պատասխան՝ i;i;i;i
Աղբյուրները
http://fishwatching.org/wp-content/gallery/19-05-14/dynamic/fishguide.jpg-nggid0278-ngg0dyn-0x0x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg