Տրված տողում լրացրու այն անունը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:
 
ռուսական թառափ → բելուգա → կարմրախայտ → ամուրյան թառափ
 
Պատասխան՝
 
17.jpg
Աղբյուրները
https://png.pngtree.com/png_detail/18/09/10/pngtree-vector-sea-fish-png-clipart_1990530.jpg