Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Ձկների ծածկույթները և ոսկրերը 3Մ.
2. Ձկների տեսակային հատկանիշները 1Մ.
3. Ձկան ներքին կառուցվածքը 5Մ.