Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ձկների տեսակային հատկանիշները

Բարդություն հեշտ

1
2. Ձկների օրգան - համակարգերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ձկների օրգանները

Բարդություն հեշտ

1
4. Ձկների ծածկույթները և ոսկրերը

Բարդություն միջին

3
5. Ձկների կազմավորվածության ընդհանուր մակարդակը

Բարդություն միջին

2
6. Ձկների օրգանիզմի առանձնահատկությունները

Բարդություն միջին

4
7. Ձկան ներքին կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5
8. Ձկան կմախքը

Բարդություն բարդ

5
9. Ձկան արտաքին կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար