Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ձկներին բնորոշ ի՞նչ տիպի օրգան - համակարգ է պատկերված:
 
4924299_orig.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://otvet.imgsmail.ru/download/94c3b2c1fb67674fad98407bc2ef262a_i-19.jpg