Գրիր ճիշտ տառը:
 
Օրգան - համակարգեր
  
\(ա.\) մարսողական
\(բ.\) շնչառական
\(գ.\) արյունատար
\(դ.\) արտազատական
\(ե.\) նյարդային
\(զ.\) վերարտադրողական
\(է.\) հենաշարժիչ և ծածկութային
  
Սերմնարանը պատկանում է  տառի ներքո նշված օրգան - համակարգին:
 
60.jpg