Գրիր ճիշտ տառը:
 
Օրգան - համակարգեր
  
\(ա.\)մարսողական
\(բ.\)շնչառական
\(գ.\)արյունատար
\(դ.\)արտազատական
\(ե.\)նյարդային
\(զ.\)վերարտադրողական
\(է.\)հենաշարժիչ և ծածկութային
 
Միզածորանը պատկանում է  օրգան - համակարգին:
 
1.jpg
Աղբյուրները
http://www.soloby.ru/?qa=blob&qa_blobid=14114710098855333840