Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկկենցաղների տեսակային հատկանիշները

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկկենցաղների օրգան - համակարգերը

Բարդություն հեշտ

2
3. Երկկենցաղների կազմավորվածության ընդհանուր մակարդակը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գորտերի օրգանները

Բարդություն միջին

3
5. Գորտի ողնաշարը և գոտիները

Բարդություն միջին

3
6. Երկկենցաղների օրգանիզմի առանձնահատկությունները

Բարդություն միջին

3
7. Գորտի ներքին կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5
8. Գորտի կմախքը

Բարդություն բարդ

5
9. Գորտի արտաքին կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար