Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Երկկենցաղների տեսակային հատկանիշները 1Մ.
2. Գորտերի օրգանները 3Մ.
3. Գորտի ներքին կառուցվածքը 5Մ.
4. Գորտի արտաքին կառուցվածքը 5Մ.