Գրիր ճիշտ պատասխանը և ընտրիր համապատասխան տարբերակը:
  
1. Հոդվածոտանիների մոտ առաջին անգամ հանդիպում են վերջույթներ, որոնք կոչվում են  , դրանք մասնագիտացված են սննդի և կերի որսի մեջ:
 
2. Նշիր այն նկարների համարների գումարային թիվը, որոնցում առկա են խեցգետնակերպերի դասին պատկանող օրգանիզմներ:
 
58.jpg
 
Պատասխան՝
 
3. Հոդվածոտանիներից ջրային կենսամիջավայրում ապրում են՝