Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Հոդվածոտանիների բազմազանությունը 1Մ.
2. Օգտակար և վնասակար հոդվածոտանիներ 3Մ.
3. Հոդվածոտանիների ներկայացուցիչները 4Մ.