Նշիր նշված թվին համապատասխանող կառուցվածքային բաղադրիչի գործառույթը կամ հատկանիշը:
 
108.jpg
  
\(5\).
Աղբյուրները
http://secure.caes.uga.edu/extension/publications/files/html/B1074/images/Figure1.JPG