Միջատների կարգաբանական ո՞ր խմբին է պատկանում այն օրգանը, որը ձգվում է միջատի մարմնի ողջ երկարությամբ:
 
Ա-մարսողական
Բ -արյունատար
Գ -նյարդային
Դ -
արտազատական
Ե -շնչառական
 
41.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
http://www.fotki.ykt.ru/albums/userpics/2014/05-28/nasekomoe.jpg