Ուսումնասիրիր պնդումները և որոշիր ճիշտ տեսակետը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
28.jpg
 
Ա. Օղակավոր որդերը ունեն բաց արյունատար համակարգ
Բ. Միջատների արտազատական համակարգը կազմում են զույգ մետանեֆրիդները