Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Միջատները  տարածությունը առաջին անգամ գրաված կենդանի օրգանիզմներ են:
 
2. Նշիր այն նկարների համարների գումարային թիվը, որոնցում առկա են կարծրաթևավոր միջատներ:
 
16.jpg
 
Պատասխան՝
 
3. Միջատներից կրծող տիպի բերանային ապարատ ունեն՝