Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Հատկանիշներ և օրգաններ 4Մ.
2. Միջատների օրգան - համակարգերը 1Մ.
3. Միջատի արտաքին կառուցվածքը 5Մ.