Նշիր ճիշտ տառը/տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն տրված միջատների և նրանց հետսաղմնային զարգացման ձևի միջև:
  
84.jpg
 
Միջատներ
  
 Ա. օմար
Բ. ճռիկ
Գ. կարիճ
Դ. մայիսյան բզեզ
 
Հետսաղմնային զարգացման ձև
  
\(1\). թերի կերպարանափոխություն - 
 
\(2\). լրիվ կերպարանափոխություն -
Աղբյուրները
http://notresante.ca/wp-content/uploads/2015/12/bigstock-Bacteria-virus-vector-icons-se-106041950.jpg