Թվի տեսքով նշիր կարգաբանական այն խումբը, որին պատկանում է հեծյալը:
 
\(1.\) կարծրաթևավորների կարգ
\(2.\) թեփուկաթևավորների կարգ
\(3.\) երկթևանիների կարգ
\(4.\) թաղանթաթևանիների կարգ
 
83.jpg
 
Պատասխան՝