Գրիր ճիշտ տառը և ստեղծիր համապատասխանություն տրված կենդանի օրգանիզմի և նրան բնորոշ հատկանիշի միջև: 
 
Հատկանիշներ
 
Ա. ունի կրծող - ծծող տիպի բերանային ապարատ
Բ. ունի կրծող - լիզող տիպի բերանային ապարատ
Գ. ունի լիզող տիպի բերանային ապարատ
 
Կենդանի օրգանիզմ
 
Մեղու -