Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է թերհաս միջատը հետսաղմնային զարգացման ընթացքում:
 
112.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://ucarecdn.com/6eda5baa-4929-4c9a-94fd-206af172741a/