Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Միջատների հիմնական կարգերը և ներկայացուցիչները 5Մ.
2. Միջատների բերանային ապարատը 1Մ.
3. Միջատների ներկայացուցիչների բնութագրիչները 3Մ.