Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Տնտեսական միջատները և Հայաստանը

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար