Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Տնտեսական միջատների հիմնական դրսևորումները 1Մ.
2. Մեղրատու մեղվի կենսագործունեությունը 5Մ.
3. Տնտեսական միջատների առանձնահատկությունները 3Մ.