Գտիր կենդանի օրգանիզմների  կարգաբանական միավորների ճիշտ հերթագայությունը՝ ցածրից բարձր հերթագայությամբ:
 
Պատասխանը մուտքագրիր ըստ տրված նմուշի՝ 1,2,3
 
\(1\)- կաթնասուններ, \(2\)- ողնաշարավորներ, \(3\)- քորդավորներ, \(4\)- գիշատիչներ
 
300px-Mammal_Diversity_2011.png
 
Պատասխան՝ i;i;i;i
Աղբյուրները
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Mammal_Diversity_2011.png/300px-Mammal_Diversity_2011.png